Konstrukcja sztachetki z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych przypadków.

Budowa balaski z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie poza kilkoma przypadkami.

Sztachetki plastykowe na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji oraz proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenie Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie PVC na plot i furtkę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku jak planowane ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements